TEMPS DE BOSC

 

https://www.tempsdebosc.org/

El projecte educatiu L'Escola del Bosc d'Espinelves es porta a terme a través de l'Associació de Projectes d'Activitats Pedagògico-Educatives a la Natura, Temps de Bosc, amb núm. de NIF G06923130,  i inscrita amb el núm. 69595 a la Secció 1a. del Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya, és una entitat sense ànim de lucre que té entre els seus objectius:

* Promoure la recerca i investigació de l'educació dins l'àmbit de la natura i de la pedagogia verda.

* Assessorar educadors, institucions i col·lectius humans que desitgen crear i promoure espais d'educació a la natura.

* Oferir activitats educatives per a infants i, en especial, per a infants en risc d'exclusió social, amb capacitats diferents, amb necessitats educatives especials o amb situacions familiars poc estructurades.

* Donar suport i acompanyament en l'evolució dels infants en la seva creixença i  desenvolupament, així com dotar-los dels recursos necessaris per a aquesta finalitat.

* Treballar a partir de la dinàmica grupal aspectes relacionats amb la criança, l'educació i la relació.

* Promoure l'associacionisme i l'agrupació d'iniciatives pedagògiques a la natura i escoles bosc dins el territori nacional per donar visibilitat al moviment d'escoles bosc i escoles a la natura i projectes pedagògics similars.

* Fomentar les xarxes de voluntariat ambiental, d'economia verda i la gestió forestal sostenible.

* Realització de cursos, seminaris, monogràfics i qualsevol altra manera de formació i activitat que serveixi per a ampliar els coneixements a persones interessades en les finalitats de l'associació.

* Elaborar, publicar i divulgar material didàctic.

* Promoure un canvi normatiu en matèria educativa que permeti la flexibilització del sistema educatiu espanyol i català incloent, com a opcions vàlides i legítimes, l'educació fora de l'àmbit escolar, l'escolarització flexible i la lliure creació de centres educatius.